طرزاستفاده ساده ازدستگاه قندخون

دستگاه قند خون

دستگاه قند خون : گلوکومتر یا گلوکزمتر دستگاهی است که برای سنجش حدود مقدار قند خون ساخته شده است.

همان طوری که می دانید کنترل دقیق قند خون در جلوگیری از عوارض دیابت بسیار تاثیر گذار است.

بیمارانی که کنترل قند خون روزانه آنها بسیار حیاتی است مثل افرادی که مکررا افت قند خون دارند، کسانی که انسولین تزریق می کنند، افراد با دیابت حاملگی نیازمند پایش روزانه قند خون، به منظور حفظ آن در بهترین مقدار،توصیه کادر پزشکی به استفاده از این دستگاهها می باشد.

از حدود 1980 بر طبق مقالات علمی حفظ قند خون روزانه افرادي كه ديابت دارنددر محدوده نرمال اساس کنترل دیابت عنوان شده،استفاده چند باره در روز از این دستگاهها، توصیه شده است. به پایش روزانه قند خون HMBG یا SMBG می گویند.

 

طرزاستفاده ساده ازدستگاه قندخون

 

 

 

 

Mohamadrezaasadie
ارسال دیدگاه